KOMPLEXNÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU


KOMPLEXNÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA
POHYBOVÉHO APARÁTU

Diagnostika pohybového aparátu je vstupní branou k nám do CORE centra. Díky diagnostice můžeme posoudit individualitu každého klienta, odhalit případné nedostatky, slabiny a zhodnotit obecný stav pohybového aparátu. Na základě těchto poznatků, připravujeme dlouhodobý tréninkový plán a samotné tréninkové jednotky přesně dle individuálních potřeb s důrazem na zlepšení a nápravě pohybových vlastností, síly a výkonu.

Průběh diagnostiky :

  1. Vstupní rozhovor a vyplnění dotazníku, kde jsou základní informace (věk, sportovní minulost, zdravotní anamnéza atd.)
  2. Aspekce – Pohledová diagnostika.
  3. Screening základních pohybových vzorů a aktivního/pasivního rozsahu pohybu.
  4. Testy svalového zkrácení a síly vybraných svalů.
  5. Testy funkčnosti hlubokého stabilizačního systému páteře
  6. Provokační testy na citlivost a bolestivost v problémových segmentech.

Celá diagnostika trvá mezi 60-90 minutami, odvíjí se od složitosti a stavu klienta.

vyhodnocení:

  • Po celém procesu je sepsán a Vám odeslán výstup s informacemi, kde jsou označeny potíže a informace o souvislostech v dané problematice. Následně je vypracován silově-nápravný trénink dle našeho konceptu. Program a postup nápravy lze konzultovat po mailu nebo osobně.